Loading...

Onderhoudsbaggeren Waterschap Rivierenland gebieden 41.1 en 45.1

Home  /  Actueel  /  projecten

De Jong Zuurmond is onlangs gestart met het baggeren van met name A-watergangen in opdracht van Waterschap Rivierenland. De werkzaamheden worden uitgevoerd in de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik.

We gaan de volgende activiteiten uitvoeren:

  • voorbereidende werkzaamheden;
  • het inrichten en vullen van weilanddepots;
  • het baggeren en hydraulisch (via persleiding) vervoeren van ca. 50.000 m3 baggerspecie naar de weilanddepots;
  • het ontgraven en het per as transporteren van baggerspecie naar verwerkingslocaties, ca. 26.000 m3;
  • het baggeren van lijnvormige watergangen en deponeren van bagger op de kant: ca. 6.400 m (ca. 7.150 m3);
  • het reinigen van ca. 80 (totaal ca. 1.000 m) duikers;
  • het reinigen onder ca. 200 bruggen en overkluizingen;
  • het aanbrengen/herstellen van ca. 500 m beschoeiing;
  • het verrichten van bijkomende werkzaamheden..

De werkzaamheden zullen duren tot 1 maart 2019.vind ons

Bel ons
0345 - 68 45 90
Adres
Katijdeweg 20
4153 RG Beesd