Loading...

Opdracht onderhoud Rijkswaterstaat Zee & Delta Droog

Home  /  Actueel  /  projecten

2016, 2017 en 2018 met optie tot verlenging

De Jong heeft van Rijkswaterstaat Programma’s, Projecten en Onderhoud de opdracht mogen ontvangen voor het meerjarig in stand houden van, monitoren van en informeren over de toestand van het Areaal, met upgradewerkzaamheden, in het beheergebied van Rijkswaterstaat Zee en Delta, districten Zeeland Noord en Zuid.

Het contract is opgedragen voor 3 jaar (2016, 2017 en 2018) met optie tot verlenging van 2 x 1 jaar.

De Jong gaat in het areaal diverse beheer- en onderhoudswerkzaamheden uitvoeren voor de droge infrastructuur, zoals: • maaien bermen en watergangen • onderhoud beplanting en bomen • wegenonderhoud en reinigingswerk • onderhoud asfaltverhardingen en kunstwerken • onderhoud geleiderail en wegmarkeringen • uitvoeren schouw en inspecties.

Ook de schadeafhandeling en het afhandelen van calamiteiten behoort tot het contract.vind ons

Bel ons
0345 - 68 45 90
Adres
Katijdeweg 20
4153 RG Beesd