Loading...

Prestatiecontract beheergebied Rijkswaterstaat Midden Nederland, district Noord (IJsselmeergebied).

Home  /  Actueel  /  projecten

In opdracht van Rijkswaterstaat Midden-Nederland voert De Jong Zuurmond tot eind 2024 het meerjarig in stand houden van het areaal IJsselmeergebied uit. Dit betreft een geïntegreerd contract (UAV-GC) waarin De Jong Zuurmond verantwoordelijk is voor zowel het ontwerp als de uitvoering van de werkzaamheden.

De werkzaamheden betreffen het verrichten van taken (vast onderhoud), services (ondersteunende diensten) en activiteiten (variabel onderhoud) voor de volgende onderdelen in het areaal:

  • Dijken, dammen en uiterwaarden;
  • Oevers;
  • Bodems;
  • Voorzieningen voor verkeersbediening en verkeersbegeleiding;
  • Diverse (weg)verhardingstypen, afwateringsvoorzieningen en veiligheidsvoorzieningen;
  • Faunavoorzieningen, groenvoorzieningen en geluidwerende voorzieningen.


vind ons

Bel ons
0345 - 68 45 90
Adres
Katijdeweg 20
4153 RG Beesd