Loading...

Langs de oevers

Home  /  Onderhoud

Wij signaleren problemen vroegtijdig

Met name de grote rivieren hebben te maken met wisselende waterstanden en intensieve scheepvaart. Dit heeft direct invloed op de conditie van de oevers. Door stroming en aanvaringen kunnen de oevers en kribben beschadigen of er kunnen spoelgaten ontstaan. Wanneer deze niet worden gerepareerd leidt dit tot grote schade. De Jong Zuurmond inspecteert de oevers regelmatig.

Wij signaleren problemen vroegtijdig en voeren onderhoudsmaatregelen binnen korte tijd uit. Wij hebben hiervoor de mensen, de 'know how' en het juiste materieel, zoals onze kraanschepen.

Beplanting van de oevers

De oevers van onze vaarwegen zijn begroeid met verschillende soorten beplanting en bomen. De vaarwegen hebben hierdoor een natuurlijk aanzien en flora en fauna kunnen zich vrij ontwikkelen. Tijdens hoogwaterperiodes moet er echter voldoende ruimte zijn om het water te bergen. Het is daarom belangrijk om beheer en onderhoud van beplanting en bomen goed te organiseren. Tijdens de zomerperiode beperken de onderhoudsmaatregelen zich tot het verwijderen van hinderlijke begroeiing die de verkeersveiligheid in gevaar kan brengen. Grootschalige onderhoudswerkzaamheden, zoals snoeien en het verwijderen van beplanting, worden in het najaar en de winter uitgevoerd. Hierbij houden wij rekening met de wisselende waterstanden. Flora en fauna worden hierdoor niet gehinderd en de waterberging is altijd gegarandeerd.vind ons

Bel ons
0345 - 68 45 90
Adres
Katijdeweg 20
4153 RG Beesd