Loading...

Projecten

Home  /  Actueel  /  Projecten
Prestatiecontract beheergebied Rijkswaterstaat Midden Nederland, district Noord (IJsselmeergebied).
04-06-2020
In opdracht van Rijkswaterstaat Midden-Nederland voert De Jong Zuurmond tot eind 2024 het meerjarig in stand houden van het areaal IJsselmeergebied uit. Dit betreft een geïntegreerd contract (UAV-GC)
Lees verder
Onderhoud keringen en groenelementen Waterschap Brabantse Delta Perceel 2 (Oost)
06-02-2020
De Jong Zuurmond voert sinds januari 2020 in opdracht van Waterschap Brabantse Delta het onderhoud van de keringen en groenelementen in perceel Oost uit. Dit betreft de volgende locaties: Het Holla
Lees verder
De Jong Zuurmond en Dostal starten groot onderhoud A325 - N325
23-06-2019
De aannemerscombinatie De Jong Zuurmond / Dostal Wegenbouw start deze week met de grootschalige onderhoudswerkzaamheden aan de A325-N325 in opdracht van de Provincie Gelderland. De komende maanden ga
Lees verder
Contract functioneel onderhoud openbare ruimte (CFOOR) Provincie Limburg
14-04-2019
De Jong Zuurmond onderhoudt, in combinatie met Henssen B.V., de komende jaren de provinciale wegen in Limburg. Dit contract, dat onder de UAV-GC voorwaarden wordt uitgevoerd, betreft het functioneel
Lees verder
Landelijk baggeren Goeree-Overflakkee 2018-2019
09-09-2018
Opnieuw een baggercontract voor De Jong Zuurmond. In opdracht van Waterschap Hollandse Delta gaat De Jong Zuurmond zich tot in elk geval eind 2019 bezig houden met diverse baggerwerkzaamheden op Goere
Lees verder
Baggeren Deelgebied 2 Hoogheemraadschap van Rijnland
09-09-2018
Het contract voor het baggeren van de watergangen in Deelgebied 2 onder beheer van het Hoogheemraadschap van Rijnland is opgedragen aan De Jong Zuurmond. De komende periode, tot 1 december 2019, word
Lees verder
De Jong Zuurmond start met onderhoud rijkswegen in regio Oost-Nederland (Zuid)
19-05-2018
De Jong Zuurmond heeft van Rijkswaterstaat opdracht gekregen voor het Prestatie Contract Droog voor de regio Oost-Nederland, district Zuid. Het prestatiecontract omvat het meerjarig in stand houden v
Lees verder
Onderhoud gesloten verhardingen Gemeente Haarlemmermeer
25-04-2018
Onderhoud gesloten verhardingen Gemeente Haarlemmermeer De Jong Zuurmond heeft de opdracht voor het onderhoud van de gesloten verhardingen in de Gemeente Haarlemmermeer ontvangen. De komende jaren ga
Lees verder
Raamovereenkomst Asfalt- en betononderhoud Gemeente Barneveld
25-04-2018
Raamovereenkomst Asfalt- en betononderhoud Gemeente Barneveld De Jong Zuurmond heeft de opdracht voor het asfalt- en betononderhoud in de Gemeente Barneveld ontvangen. De komende jaren gaan wij ons b
Lees verder
Ontzorgingscontract Openbare Ruimte gemeente Valkenburg aan de Geul
25-04-2018
Ontzorgingscontract Openbare Ruimte gemeente Valkenburg aan de Geul Sinds 1 januari 2018 voert De Jong Zuurmond het onderhoud in de Openbare Ruimte van de gemeente Valkenburg aan de Geul uit. De geme
Lees verder
Herinrichting omgeving wachtplaats binnenvaart 't Gors Moerdijk
14-12-2017
In opdracht van het Havenbedrijf Moerdijk voert De Jong Zuurmond onderhoud uit aan de wachtplaats voor de binnenvaart aan `t Gors (insteekhaven Roode Vaart) te Moerdijk. Wij geven de infrastructuur e
Lees verder
Dagelijks onderhoud wegen Provincie Utrecht
30-04-2017
Samen met De Heer Land en Water B.V. uit Polsbroek verzorgt De Jong Zuurmond het dagelijks onderhoud van wegen, bermen en watergangen in de Provincie Utrecht. De werkzaamheden bestaan uit: Maaien K
Lees verder
Nieuwe gladheidsbestrijdingscontracten gestart
01-10-2017
De Jong Zuurmond is met ingang van het nieuwe strooiseizoen (1 oktober 2017) gestart met een tweetal nieuwe gladheidbestrijdingscontracten voor Rijkswaterstaat in het gehele uitvoeringsgebied Gelderla
Lees verder
Vervangen asfalt Circuitpark Zandvoort
12-03-2017
Afgelopen weekend is De Jong Zuurmond gestart met het vervangen van de deklaag op diverse locaties op het Circuitpark Zandvoort. De werkzaamheden worden de komende tijd in verschillende fasen uitgevoe
Lees verder
Cyclisch onderhoud wegen provincie Overijssel; regio Salland
27-02-2017
De Jong Zuurmond heeft van Provincie Overijssel de opdracht gekregen voor het cyclisch dagelijks onderhoud van de provinciale wegen in de regio Salland. Er worden diverse werkzaamheden uitgevoerd, zo
Lees verder
Gladheidbestrijding Rijkswaterstaat en Provincie Overijssel
05-07-2016
Bij temperaturen rond de 20 graden en de vele regenval van de afgelopen periode denkt bijna niemand aan zout strooien en sneeuw schuiven. Behalve De Jong Zuurmond! Wij zijn al druk bezig met de voorbe
Lees verder
Reinigen kolken en vegen tunnels Gemeente Amsterdam
31-01-2016
De Jong Zuurmond voert in opdracht van de Gemeente Amsterdam het project "Reinigen van kolken en machinaal vegen van tunnels in de Gemeente Amsterdam uit. De werkzaamheden betreffen het schoonmaken v
Lees verder
Onderhoud Rijkswegen Friesland
24-09-2015
De komende jaren mag De Jong de beheer- en onderhoudswerkzaamheden op en langs de rijkswegen van Rijkswaterstaat Noord-Nederland, district West (Friesland) uitvoeren.
Lees verder
Maastunnel Reiniging voor Gemeente Rotterdam
08-03-2015
Sinds maart 2015 reinigt De Jong Zuurmond volgens een vast jaarplan de wanden van de Maastunnel in Rotterdam. Ook diverse andere tunnels en onderdoorgangen worden voor de Gemeente Rotterdam gereinigd
Lees verder
Asset management Havengebied Moerdijk 2019-2023
05-02-2020
Sinds 2014 is De Jong Zuurmond verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de infrastructuur op het Havenbedrijf Moerdijk. Op 17 december 2019 hebben beide partijen de overeenkomst getekend voor
Lees verder

Gebiedsonderhoud informatie


vind ons

Bel ons
0345 - 68 45 90
Adres
Katijdeweg 20
4153 RG Beesd