Loading...

Projecten

Home  /  Actueel  /  Projecten
De Jong Zuurmond en Dostal starten groot onderhoud A325 - N325
23-06-2019
De aannemerscombinatie De Jong Zuurmond / Dostal Wegenbouw start deze week met de grootschalige onderhoudswerkzaamheden aan de A325-N325 in opdracht van de Provincie Gelderland. De komende maanden ga
Lees verder
Contract functioneel onderhoud openbare ruimte (CFOOR) Provincie Limburg
14-04-2019
De Jong Zuurmond onderhoudt, in combinatie met Henssen B.V., de komende jaren de provinciale wegen in Limburg. Dit contract, dat onder de UAV-GC voorwaarden wordt uitgevoerd, betreft het functioneel
Lees verder
Landelijk baggeren Goeree-Overflakkee 2018-2019
09-09-2018
Opnieuw een baggercontract voor De Jong Zuurmond. In opdracht van Waterschap Hollandse Delta gaat De Jong Zuurmond zich tot in elk geval eind 2019 bezig houden met diverse baggerwerkzaamheden op Goere
Lees verder
Baggeren Deelgebied 2 Hoogheemraadschap van Rijnland
09-09-2018
Het contract voor het baggeren van de watergangen in Deelgebied 2 onder beheer van het Hoogheemraadschap van Rijnland is opgedragen aan De Jong Zuurmond. De komende periode, tot 1 december 2019, word
Lees verder
Onderhoudsbaggeren Waterschap Rivierenland gebieden 41.1 en 45.1
09-09-2018
De Jong Zuurmond is onlangs gestart met het baggeren van met name A-watergangen in opdracht van Waterschap Rivierenland. De werkzaamheden worden uitgevoerd in de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik.
Lees verder
De Jong Zuurmond start met onderhoud rijkswegen in regio Oost-Nederland (Zuid)
19-05-2018
De Jong Zuurmond heeft van Rijkswaterstaat opdracht gekregen voor het Prestatie Contract Droog voor de regio Oost-Nederland, district Zuid. Het prestatiecontract omvat het meerjarig in stand houden v
Lees verder
N224 traject 114 Planken Wambuis - Arnhem
19-05-2018
De Jong Zuurmond is in opdracht van de Provincie Gelderland gestart met de werkzaamheden op de N224 tussen Planken Wambuis en Arnhem. Het project bestaat uit de onderstaande werkzaamheden: Ontgrave
Lees verder
Onderhoud gesloten verhardingen Gemeente Haarlemmermeer
25-04-2018
Onderhoud gesloten verhardingen Gemeente Haarlemmermeer De Jong Zuurmond heeft de opdracht voor het onderhoud van de gesloten verhardingen in de Gemeente Haarlemmermeer ontvangen. De komende jaren ga
Lees verder
Raamovereenkomst Asfalt- en betononderhoud Gemeente Barneveld
25-04-2018
Raamovereenkomst Asfalt- en betononderhoud Gemeente Barneveld De Jong Zuurmond heeft de opdracht voor het asfalt- en betononderhoud in de Gemeente Barneveld ontvangen. De komende jaren gaan wij ons b
Lees verder
Ontzorgingscontract Openbare Ruimte Gemeente Valkenburg
25-04-2018
Ontzorgingscontract Openbare Ruimte Gemeente Valkenburg Sinds 1 januari 2018 voert De Jong Zuurmond het onderhoud in de Openbare Ruimte voor de Gemeente Valkenburg uit. De Gemeente Valkenburg bestaat
Lees verder
Herinrichting omgeving wachtplaats binnenvaart 't Gors Moerdijk
14-12-2017
In opdracht van het Havenbedrijf Moerdijk voert De Jong Zuurmond onderhoud uit aan de wachtplaats voor de binnenvaart aan `t Gors (insteekhaven Roode Vaart) te Moerdijk. Wij geven de infrastructuur e
Lees verder
De Jong Zuurmond onderhoudt Brabantse en Midden-Limburgse kanalen (BMK)
30-04-2017
In opdracht van Rijkswaterstaat Zuid-Nederland voert De Jong Zuurmond tot eind volgend jaar (2018) het meerjarig in stand houden van de Brabantse- en Midden-Limburgse kanalen uit. Het te onderhouden
Lees verder
Dagelijks onderhoud wegen Provincie Utrecht
30-04-2017
Samen met De Heer Land en Water B.V. uit Polsbroek verzorgt De Jong Zuurmond het dagelijks onderhoud van wegen, bermen en watergangen in de Provincie Utrecht. De werkzaamheden bestaan uit: Maaien K
Lees verder
Nieuwe gladheidsbestrijdingscontracten gestart
01-10-2017
De Jong Zuurmond is met ingang van het nieuwe strooiseizoen (1 oktober 2017) gestart met een tweetal nieuwe gladheidbestrijdingscontracten voor Rijkswaterstaat in het gehele uitvoeringsgebied Gelderla
Lees verder
Vervangen asfalt Circuitpark Zandvoort
12-03-2017
Afgelopen weekend is De Jong Zuurmond gestart met het vervangen van de deklaag op diverse locaties op het Circuitpark Zandvoort. De werkzaamheden worden de komende tijd in verschillende fasen uitgevoe
Lees verder
Cyclisch onderhoud wegen provincie Overijssel; regio Salland
27-02-2017
De Jong Zuurmond heeft van Provincie Overijssel de opdracht gekregen voor het cyclisch dagelijks onderhoud van de provinciale wegen in de regio Salland. Er worden diverse werkzaamheden uitgevoerd, zo
Lees verder
Gladheidbestrijding Rijkswaterstaat en Provincie Overijssel
05-07-2016
Bij temperaturen rond de 20 graden en de vele regenval van de afgelopen periode denkt bijna niemand aan zout strooien en sneeuw schuiven. Behalve De Jong Zuurmond! Wij zijn al druk bezig met de voorbe
Lees verder
Reinigen kolken en vegen tunnels Gemeente Amsterdam
31-01-2016
De Jong Zuurmond voert in opdracht van de Gemeente Amsterdam het project "Reinigen van kolken en machinaal vegen van tunnels in de Gemeente Amsterdam uit. De werkzaamheden betreffen het schoonmaken v
Lees verder
Onderhoud Rijkswegen Friesland
24-09-2015
De komende jaren mag De Jong de beheer- en onderhoudswerkzaamheden op en langs de rijkswegen van Rijkswaterstaat Noord-Nederland, district West (Friesland) uitvoeren.
Lees verder
Opdracht onderhoud Rijkswaterstaat Zee & Delta Droog
17-09-2015
Het meerjarig in stand houden van, monitoren van en informeren over de toestand van het Areaal, met upgradewerkzaamheden, in het beheergebied van Rijkswaterstaat Zee en Delta
Lees verder
Maastunnel Reiniging voor Gemeente Rotterdam
08-03-2015
Sinds maart 2015 reinigt De Jong Zuurmond volgens een vast jaarplan de wanden van de Maastunnel in Rotterdam. Ook diverse andere tunnels en onderdoorgangen worden voor de Gemeente Rotterdam gereinigd
Lees verder
Onderhoud Havengebied Moerdijk
10-09-2014
Aannemingsbedrijf De Jong en Zoon Beesd B.V. voert sinds 2014 in opdracht van het Havenschap Moerdijk het integraal onderhoud aan bijvoorbeeld verhardingen, groenvoorzieningen, wegmeubilair uit. Daarn
Lees verder

Gebiedsonderhoud informatie


vind ons

Bel ons
0345 - 68 45 90
Adres
Katijdeweg 20
4153 RG Beesd