Loading...

Waterwegen in goede conditie

Home  /  Onderhoud

In Nederland vindt veel transport over water plaats. De routes tussen Duitsland en de Rotterdamse Haven en ook bijvoorbeeld het IJsselmeer worden druk bevaren. Het is van groot belang voor onze economie dat de scheepvaart ongehinderd doorgang vindt. Naast beroepsvaart is er natuurlijk ook veel recreatieverkeer dat gebruik moet kunnen maken van de aanwezige voorzieningen zoals steigers en sluizen. Wij houden de vaarwegen, de oevers en alle objecten die daarbij horen altijd in goede conditie. Vakkundig en adequaat.

Evenals een snelweg kan een waterweg niet zonder onderhoud. In eerste instantie gaat het hier om het op diepte houden van de vaargeulen en de invaarten van havens. Daarnaast is onderhoud van het vaarwegmeubilair, de kribben en de oevers belangrijk.

~~

Wij voeren een passende onderhoudsstrategie uit en houden de Nederlandse vaarwegen voortdurend beschikbaar. Volgens een vooraf vastgestelde planning worden de vaarwegen, de oevers en alle objecten die daarbij horen geïnspecteerd. Ook worden onderhoudsmaatregelen zoals baggeren, diverse reinigingswerkzaamheden of snoeiwerkzaamheden uitgevoerd. Zo houden we de vaarwegen altijd in goede conditie.

Lees meer:


Video(s)


vind ons

Bel ons
0345 - 68 45 90
Adres
Katijdeweg 20
4153 RG Beesd