Loading...

Schoon, heel en veilig!

Home  /  Onderhoud

Schoon, heel en veilig zijn de randvoorwaarden voor ons wegenonderhoud. Het schoonmaken van wegen en kunstwerken is daarbij een belangrijk speerpunt. Voor alle mogelijke reinigingswerkzaamheden op en langs wegen beschikken wij over volledig gekwalificeerde medewerkers en het juiste materieel. Met onze veegwagens kunnen wij diverse soorten verhardingen probleemloos reinigen. Wij hebben een speciale ZOAB-reinigingsmachine en maken goten en randen langs verhardingen schoon. Ook verzorgen wij het handmatig reinigen van wegmeubilair en het schoonhouden van parkeerplaatsen.

Het reinigen en inspecteren van kolken- en leidingstelsels langs de Nederlandse wegen is voor de medewerkers van De Jong Zuurmond een dagelijkse bezigheid. Wij zetten hiervoor onder meer een gespecialiseerde combiwagen in, voor zowel het doorspoelen van leidingen als het reinigen van kolken en kelders. Op deze manier kan water te allen tijde op een beheersbare manier worden afgevoerd. Dit komt de veiligheid van de weggebruiker ten goede. Kunstwerken zoals tunnels en geluidsschermen bepalen mede het aanzien van de weg. Daarom is ook hier goed onderhoud een vereiste. Wij beschikken hiervoor over een speciale wandenwasinstallatie.

Reiniging afmeervoorziening

Afmeervoorzieningen zoals steigers en meerpalen zorgen ervoor dat vaartuigen op een veilige manier kunnen worden afgemeerd. Van dergelijke voorzieningen wordt zowel door de beroepsvaart als door de recreatievaart gebruik gemaakt. Om een ongehinderd gebruik mogelijk te maken, is het nodig om onderhoud uit te voeren. Wij repareren bijvoorbeeld beschadigde meerpalen en steigerdelen. We zorgen ervoor dat steigers en loopvoorzieningen regelmatig worden gereinigd, zodat deze niet ‘glad’ worden door vervuiling. Om te zorgen dat het milieu niet wordt belast, gebruiken wij alleen volledig biologisch afbreekbare reinigingsmiddelen. Bij het plannen van de werkzaamheden houden wij rekening met het recreatieseizoen. De werkzaamheden vinden hieraan voorafgaand plaats zodat alles tijdig gereed is.vind ons

Bel ons
0345 - 68 45 90
Adres
Katijdeweg 20
4153 RG Beesd